Wijziging teruggave btw dubieuze debiteuren.

Als u over 2016 debiteuren heeft die naar alle waarschijnlijkheid niet meer zullen betalen, dan kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.

Suppletie indienen vóór 1 april

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2016 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2016 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2017 te doen.

Let op uw toeslagen!

Controleer altijd uw beschikkingen over 2017 om terugbetalen te voorkomen.

Extra schenking 2017

Vanaf 2017 wordt de éénmalige verhoogde schenkingsvrijstelling onder voorwaarde verhoogd naar € 100.000.