Wijziging teruggave btw dubieuze debiteuren.

Als u over 2016 debiteuren heeft die naar alle waarschijnlijkheid niet meer zullen betalen, dan kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.