Als u over 2016 debiteuren heeft die naar alle waarschijnlijkheid niet meer zullen betalen, dan kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2016 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2016 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2017 te doen.

Controleer altijd uw beschikkingen over 2017 om terugbetalen te voorkomen.

Vanaf 2017 wordt de éénmalige verhoogde schenkingsvrijstelling onder voorwaarde verhoogd naar € 100.000.